Tractaments

Kinesiologia Holística


Les persones, avui en dia estan sotmeses a múltiples factors que els provoquen problemes de salut i fa que no s'acabin de trobar mai del tot bé.

La Kinesiologia és una tècnica de diagnòstic i tractament que utilitza els músculs com a eina de treball per descobrir què enforteix o debilita el nostre cos. Actualment, també faig servir l'escàner de bioressonància per l'avaluació i detecció de les causes que provoquen els símptomes.

Mitjançant els test de Kinesiologia i l'escàner de bioressonància, podem saber si estem infectats per virus, bactèries, paràsits, càndides, com tenim la microbiota intestinal i el sistema immune, el nivell de toxèmia per metalls pesats o d'altres tòxics interns, la causa de les al.lèrgies i intoleràncies, si tenim dèficit de vitamines, minerals, oligoelements, àcids grasos, enzims digestius...

Aquesta teràpia no es basa en el símptoma, sinó que pretén trobar la causa/es del desequilibri que ha originat la malaltia. El tractament amb productes naturals, pretén augmentar el nivell d'energia del cos, estimular la capacitat auto curativa per tal d'estabilitzar i re-establir la salut.

En moments tant crítics com els que estem vivint, un bon diagnòstic i tractament és vital per enfortir el nostre sistema autoimmune.

Biomagnetisme


Moltes infeccions necessiten d’un Ph alterat cap a alcalí o àcid per què proliferin virus, bactèries, paràsits i fongs. Aquest mètode de diagnòstic i tractament amb un par d’imants de més de 1.000 gaus actua sobre els òrgans polaritzats facilitant la normalització del Ph en les zones afectades i com a conseqüència una clara millora de l’organisme.

Casos clínics:

Dona de 51 anys amb el virus del papiloma desde feia 10 anys i amb altres patologies. S'apliquen diversos par biomagnètics durant 1 mes. Es fa revisió ginecològica al cap de 2 mesos i li confirmen, negatiu al virus del papiloma.

Virus d'Epstein Barr, el trobo amb molta freqüencia actualment i és el causant d'enfermetats neurològiques greus i crisis psicosomàtiques, com esquizofrènies, psicosis, síndrome bipolar, neurosis greus, depressió severa, confusió mental greu. També pot produir parotiditis, l'enfermetat del beso o mononucleosi infeccioses. El tractament amb el par biomagnètic desactiva el virus amb una clara millora de la simptomatologia.

Home de 85 anys, ve a la consulta per dolors al costat dret a la zona lumbar. Li faig la investigació amb l'escàner de bioressonància i detecta clarament a la columna i als vasos sanguinis que te actiu el virus citomegalovirus. És un virus molt agressiu i que produeix un debilitament del citoesquelet a nivell intracel.lular i una desmielinització dels nervis. El citomegalovirus és una de les possibles causes de l'esclerosi múltiple. El tractament va ser amb el par biomagnètic i amb bioressonància.

L'Helicobacter pylori, també és molt freqüent a la consulta sent la causa de l'hèrnia de hiat i de úlceres gàstriques o duodenals. Es detecta clarament amb l'escàner de bioressonància i amb el par biomagnètic.

Molta gent ve a la consulta per dolors abdominals i normalment és degut a un sobrecreixement bacterià, dels clostridium, escherichia coli biovare, etc.... Aquests bacteris es tracten amb el par biomagnètic i amb naturopatia.

Tractaments Emocionals


Amb el test de Kinesiologia Holística podem comprovar si hi ha una influencia entre el seu malestar físic i les emocions. Treballem amb diferents tractaments emocionals, per transformar els estats emocionals negatius en positius, com les Flors de Bach, Shappiro, Tapping, Afirmacions, Integració de les emocions, Alliberament de la Tensió emocional, Regressions, Auriculoteràpia, Relaxació, I Ching. Busquem quin és el tractament que més s’ajusta a la seva persona i al seu problema.

Flors de Bach

Actuen sobre el cos energètic, viatjant a través dels meridians d’acupuntura, reparant el desequilibri emocional i modificant l’estat emocional i els símptomes físics d’una forma molt subtil i harmònica.

Teràpia Estructural


El cos és l'escenari on es repesenten les nostres emocions. Alliberació de dolències físiques i emocionals. Mètode registrat i patentat per Jordi Puig

Què és la teràpia estructural ?

Quan patim fatiga, desànim o dolences físiques com ara ciàtica, lumbàlgia, dolor de ronyons, dolor d'esquena, dolor cervical, mal de cap, migranya, vertigen o fibromiàlgia, generalment trobem un desequilibri de la columna vertebral. Els nervis de tot el cos es connecten al cervell a través de la medul·la espinal. Per aquesta raó, quan es produeix un desviament de les vèrtebres, com és el cas de l’escoliosi, la cifosi o la lordosi, el sistema nerviós deixa de funcionar correctament i es poden produir molèsties en qualsevol part del cos.

La Teràpia Estructural I afavoreix l'equilibri de l'estructura del cos ajudant al sistema nerviós a treballar sense interferències.

D’altra banda, bloquejos emocionals com ara els heretats, patrons familiars, fòbies, fílies, dols no conclosos, traumes..., en siguem conscients o no, al llarg dels anys, esdevenen una càrrega que ens acaba bloquejant tant a nivell físic com emocional.

La Teràpia Estructural II treballa el no-conscient, alliberant els bloquejos emocionals, permetent a la persona expressar el seu potencial.

Aquest mètode no invasiu és compatible amb qualsevol tractament psicològic, mèdic o farmacològic.

Naturopatia


Com a naturòpata, m’agrada tractar la salut natural des de tots els àmbits i de forma integrativa, per això per tenir una vida saludable hem de parlar d’alimentació, gestió de l’estrès, descans, exercici, respiració, autoestima, gestió de les emocions, hàbits de vida saludables, tòxics i connexió amb els altres.

L’estrès té molt a veure amb la nostra qualitat del descans i l’insomni i és bàsic descansar bé per poder regenerar els teixits.

Alguns aliments que consumin estressen al nostre cos, la carència d’algun nutrient també suposa un estrès per l’organisme ja que molts processos enzimàtics depenen d’ells. Identificar les carències de vitamines, minerals i oligoelements és fonamental perquè el nostre cos pugui realitzar totes les funcions metabòliques.

Pel bon funcionament de les glàndules suprarenals, per exemple, es necessiten les vitamines B5, C i magnesi, per tant seran necessàries per regular l’estrès.

Totes aquestes vitamines i minerals les hem d’aportar amb l’alimentació i amb unes quantitats mínimes, ja que nostre el cos no les sintetitza.

Tenir una microbiota intestinal equilibrada permet tenir una bona absorció intestinal i per tant s’eviten carències de vitamines i minerals i una correcte nutrició dels nostres òrgans i teixits.

Tenir una microbiota intestinal equilibrada també fa que no es produeixin fermentacions ni putrefaccions intestinals i per tant no hi ha el pas de tòxics a la sang ni teixits i es manté un sistema immune equilibrat.

• S’eviten infeccions respiratòries repetitives i cròniques.

• No es produeixen al.lèrgies respiratòries ni cutànies.

• S’eviten infeccions urinàries i vaginals repetitives.

• Milloren o es curen les al.lèrgies i les intoleràncies alimentàries.

• S’eviten artritis i dolors muscular de causa tòxica.

• Es prevenen malalties auto immunes.

• Es prevé el càncer de colon i recte.

• Es prevenen altres tipus de càncer.

• Es garanteix la síntesi de la serotonina, hormona que regula l’estat d’ànim.

• Es garanteix la síntesi de la dopamina, neurotransmissor del sistema nerviós encarregat de funcions com la memòria, moviment, plaer, motivació, entre d’altres.

Quan la microbiota intestinal està desequilibrada moltes vegades hi ha una infecció latent, com pot ser candidiasi, parasitosi intestinal, una infecció vírica o bacteriana subclínica.

En aquests casos d’infecció latent es produeixen diversos problemes o símptomes intestinals com els gasos, distensió abdominal, malestar intestinal, disbacteriosi intestinal, malabsorció intestinal...

Amb el test de intolerància alimentària podem saber quins són els aliments que estan desequilibrant la microbiota intestinal i quines carències de vitamines i minerals tenim per tal de poder donar unes bones pautes alimentàries.

Bioressonància


La recuperació de la homeòstasi o equilibri es basa en l’adquisició de la consciencia necessària per generar els canvis imprescindibles per la recuperació de l’estat de salut. Ningú pot aconseguir resultats diferents fent sempre el mateix, com deia Einstein.

Conèixer les causes multifactorials es mostra com prioritari per realitzar les accions que portin efectes beneficiosos.

El cos humà emet radiacions electromagnètiques, les freqüències més conegudes són les del cor (0,1-1,5 Hz) i el cervell (1-50 Hz). Coneixem l’electrocardiograma i l’electroencefalograma, però tots els òrgans, cèl·lules i teixits tenen una ona associada que podem llegir a través dels sistemes de Bioressonància.

La Bioressonància és un mètode de diagnòstic i tractament que permet la recuperació de l’equilibri a través de la neutralització de les ones electromagnètiques patògenes (per inversió de fase) i de la potenciació de les ones beneficioses per l’organisme (interferència constructiva). 

L’objectiu de la bioressonància és activar els mecanismes de defensa i la regulació del propi cos. 

Els sistemes NLS (estudis de tipus no lineal) ens ofereixen una avaluació funcional de tots els sistemes de l’organisme a través de la lectura de les seves freqüències. Si un sistema emet una freqüència igual a la freqüència òptima sabem que funciona correctament i quant més allunyat estigui (diferència de similitud espectral), més desequilibrat està. Aquesta diferència s’anomena “soroll”. Un sistema sa, està en silenci. La idea del tractament és aconseguir, mitjançant l’emissió de freqüències, sintonitzar el sistema i que la diferència de similitud espectral tendeixi a zero.

També podem localitzar tòxics, patògens, metalls pesats, emocions, ja que també tenen una ona associada.

Amb el equips de Bioressonància podem emetre una ona on les freqüències siguin favorables, aquestes poden ser obtingudes del mateix organisme, poden ser invertides, o les podem obtenir de les pedres (litoterapia), plantes (fitoteràpia), homeopatia, vitamines, minerals, oligoelements... Amb aquests recursos, els tractaments són absolutament individualitzats.

Aportem la informació necessària per què l’organisme es recondueixi cap a la salut i l’equilibri. Per sostenir l’efecte, podem copiar la informació en un remei, d’aquesta manera li recordem al cos per repetició, com han de ser les coses.

Qui dubti de les influencies subtils sobre el cos i només posi l’atenció a les coses materials com un bacteri…, hauria d’analitzar l’efecte que te el so d’una música que afecta a les emocions a través, sens dubte, de la materialització d’aquestes frequències en elements com els neurotransmissors. Qualsevol músic sap com generar un ànim melancòlic amb les seves notes o un estat d’ànim alegre i vital. Així diem que aquella pel·lícula o cançó ens ha emocionat o en ha tocat la fibra sensible i com un comentari d’una persona ens pot alegrar o amargar el dia o inclús tota una vida. 

Tot això és informació en forma d’ones electromagnètiques que interactuen amb el nostre camp energètic i es materialitzen en molècules concretes.

La Bioressonància respon als principis de la mecànica quàntica:

  • Equivalència matèria-energia (Einstein, 1905)
  • Dualitat ona-partícula (de Broglie, 1924)
  • Principi d’incertesa (Heisenberg, 1927)
  • Principi de superposició (Schrödinger, 1935)
  • Principi de no-localització (Aspect, 1982)

Des de principis del segle XX, el descobriment de la mecànica quàntica ens porta una nova visió del món. 

La quàntica ens recorda que som energètics, multidimensionals i que estem interconnectats els uns amb els altres, fet que ja pregonava la filosofia oriental fa milers d’anys.

  • Equivalència matèria-energia (Einstein, 1905)

E=mc2, la massa i l’energia són manifestacions d’una mateixa cosa. La formula indica que és possible desintegrar quantitats molt petites de matèria per aconseguir grans quantitats d’energia, això va obrir el camí a l’era nuclear.

S’ha observat la creació de matèria i antimatèria a partir de quanta de llum

  • Dualitat ona-partícula (de Broglie, 1924)

L’experiment de la doble “rendija” va demostrar que els electrons es poden comportar com ones o com partícules. Els electrons, al ser observats, deixen de comportar-se com a ones per fer-ho com a partícules, és a dir, els electrons no són independents de l’observador. Aquesta naturalesa dual dels electrons va més enllà de la lògica i la raó i ens ha de fer canviar la forma de pensar.

Una partícula és energia condensada, en canvi una ona transporta energia.

La llum te una propietat ondulatòria i els fenòmens associats són la difracció i la interferència.

Per què les ones siguin coherents hi ha d’haver una constant en cada punt de l’espai. La superposició d’ones de la mateixa freqüència ens pot donar una interferència constructiva o destructiva.

La Bioresonància utilitza els dos tipus d’interferència, potenciant les ones curatives i els mecanismes de defensa i anul·lant les ones negatives de microorganismes patògens.

El raig làser fa servir la interferència constructiva, totes les ones estan en coherència, de fase, són unidireccionals, donant un raig de llum molt potent i focalitzat.

Avui en dia estem sotmesos a ones molt negatives per la salut. Les interferències de les ones WiFi, per exemple, tenen una freqüència similar a la fixació del calci a l’organisme, de manera que el fet d’estar sotmeses a elles augmentarà la incidència d’osteoporosi. Com sabem que aquest procés es fa per la nit, ho podem evitar apagant el WiFi.

El forn microones, altera els patrons de freqüències dels aliments i el sistema digestiu és incapaç de reconèixer el “codi de barres” dels aliments i no pot posar en marxa el processos enzimàtics per fer la digestió.

La ressonància quàntica

L’organisme es comunica a través de canals químics; neurones, neurotransmissors, electrons, protons i a través dels canals elèctrics mitjançant potencials, però l’eficiència del sistema no pot ser explicada per aquests canals, un canal de transmissió complementari a tenir en compte és la ressonància electromagnètica.

La ressonància és el procés pel qual un camp d’una freqüència particular pot transferir energia vibracional d’un objecte a un altre. Si la freqüència emesa coincideix amb la del sistema, l’energia absorbida és màxima i entra en ressonància.

Les molècules poden comportar-se com antenes ressonants i poden irradiar o absorbir camps electromagnètics, podent interactuar sense contacte físic. 

Sota aquest concepte, podem afirmar que emetent freqüències a un organisme malalt podem transferir energia en forma de vibració, sempre i quant la freqüència externa coincideixi amb la interna per aconseguir el fenomen de ressonància.

Podem emetre freqüències a través de les mans, equips de bioressonàcia, música, remeis, paraules, biomagnetisme...

Concerta una visita amb nosaltres